Kennismaken

De eerste schooldag is de dag na de vierde verjaardag. Uitzondering hierop zijn de kinderen die in het nieuwe schooljaar voor 1 oktober vier jaar worden. Deze kinderen komen direct vanaf de zomervakantie naar de basisschool.

De kinderen kunnen voorafgaand aan de start op de basisschool twee dagdelen proef komen draaien. Dit is in overleg met de leerkracht.

Zes weken na de start van het kind wordt een gewennings gesprek gepland. Hiervoor ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging.

 

Voor de kinderen die al op onze school zitten of voor kinderen die na de zomervakantie nieuw op school komen is het belangrijk om te weten dat de laatste dinsdagmiddag voor de zomervakantie de leerlingen kennis maken met hun nieuwe leerkracht.

 

 

Kinderen die naar de peuterklas komen of kinderen die opgevangen worden door Het Nest komen al eerder kennismaken in de kleutergroepen. Onder de Wieken en Het Nest zijn samenwerkingspartners. Dit betekent dat we streven naar een doorgaande lijn en daar waar mogelijk de samenwerking zoeken. In de praktijk betekent dit dat in de toekomst de peuters zullen spelen in het kleuterlokaal. In de huidige situatie wordt dit op momenten van een dag gerealiseerd.