Buitenschoolse opvang

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Kinderopvang ’t Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt een aanbod van kinderopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2 -4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 -13 jaar). 

De buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO) wordt door ’t Nest aangeboden bij Onder de Wieken.

Op www.kinderopvanghetnest.nl  vindt u een rekentool waarmee u precies kunt berekenen welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag de belasting bijdraagt aan uw kinderopvang. 

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ’t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Natuurlijk liggen accenten anders. 
Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag.
In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken.
In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan kinderen er regelmatig op uit.  
Overal wordt themagericht gewerkt. Aan de hand van het thema vinden de activiteiten plaats. Kinderen worden zoveel als mogelijk bij het aanbod betrokken door goed naar hen te luisteren en in te spelen op dat wat er bij hen leeft. 

Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Hier maken we dan ook tijd voor tijdens het brengen of halen van de kinderen. Als er behoefte is aan een individueel gesprek met ouders of bijvoorbeeld tijdens het overleg met de oudercommissie dan kunt u dit bij ons aangeven.