Stichting Leergeld

Financiële ondersteuning door Leergeld Horst aan de Maas 

De stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp zowel financieel als materieel aan jongeren, woonachtig in de Gemeente Horst aan de Maas, die bij hun ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend of nog niet ter beschikking staan. Doelgroep zijn alle leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs in Horst aan de Maas. 

De stichting wil bevorderen dat kinderen en hun ouders en/of verzorgers het gevoel krijgen en behouden erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij.

Aanvragen worden beoordeeld volgens een landelijk protocol, waarbij thans 110% van het bijstandsniveau als richtlijn gehanteerd wordt. 

De maximum bijdrage voor school/sport bedraagt €225,- per jaar en deze toelage wordt direct uitgekeerd aan scholen/sportverenigingen. 

Externe leerlingen worden doorverwezen naar de eigen woongemeente.

Aanvragen kunnen ingediend worden via info@leergeldhorstaandemaas.nl 

Verdere informatie kan worden ingewonnen op de website www.leergeldhorstaandemaas.nl