Ouders

We houden u altijd op de hoogte!

We vinden het belangrijk om u, als ouders, zoveel mogelijk te informeren. Dit doen we middels deze site en via ons informatiesysteem ISY.

Informatiesysteem ISY

ISY is een besloten informatiesysteem waarmee we u op de hoogte houden van de dagelijkse gang van zaken. Op ISY vindt u ook foto’s van activiteiten en uitnodigingen voor contactavonden. Als uw eerste kind op school komt, ontvangt u een inlogcode voor ISY.

Ouderraad

De ouderraad is vooral ondersteunend bij de bijzondere activiteiten. Denk hierbij aan organisatie schoolreis of Sinterklaasviering, maar is ook betrokken bij de:

  • luizencontrole
  • schoolfotograaf
  • en wandeldriedaagse

 

 

 

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad wordt het beleid en het resultaat van het beleid besproken en ter goedkeuring voorgelegd.
In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten. Zij zijn de wettelijke vertegenwoordigers van ouders en personeel.

Al de vergaderingen van ouderraad en medezeggenschapsraad zijn openbaar.