Ouderraad

Het bestuur van de oudervereniging

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Ouders kunnen gekozen of herkozen worden, zolang ze een kind hebben op onze school. Alle ouders van wie een of meer kinderen onderwijs volgen aan onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging van onze school.

Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap van de ouderraad of wilt u nadere informatie hieromtrent neem dan gerust contact op met één van de leden van het dagelijks bestuur. Of kom eens naar een ouderraadsvergadering. De data van de vergaderingen zijn te vinden in het informatieblaadje en in de agenda in ISY.

Notulen OR vergadering

De notulen van de ouderraadsvergaderingen worden via ISY aan alle ouders verspreid. De data van de vergaderingen staan vermeld op de agenda in ISY en op het informatieblaadje.

 

De ouderraad speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de activiteiten in de school en organiseert belangrijke activiteiten voor kinderen, zoals Sint Maarten, Koningsspelen en de schoolreis. 
Ook vraagt de ouderraad  namens de school hulp bij organisatie van deze verschillende activiteiten middels het Activiteitenboekje. Door op de link te klikken, downloadt u het activiteitenboekje.