Kwaliteit

Voldoet altijd aan de laatste inspectie-eisen

De kwaliteit van ons onderwijs monitoren

Dit doen we door het bewaken en volgen van de resultaten (op cognitief maar ook sociaal-emotioneel niveau)  van de kinderen middels onze leerlingvolgsystemen.

Maar ook door het kwaliteitssysteem WMK (Werken met Kwaliteitskaarten).

Dit is een webbased kwaliteitssysteem waarmee wij de kwaliteit van Onder de Wieken in kaart brengen. Tevens is het een instrument om inzicht te krijgen in de sterke en in de te verbeteren punten van onze organisatie. Ook wat betreft de kwaliteit van onze leraren.

WMK voldoet altijd aan de laatste inspectie-eisen, aan zelfs meer dan dat.


WMK koppelt kwaliteitszorg nadrukkelijk aan integraal personeelsbeleid. Daarbij richt kwaliteitszorg zich vooral op school(team) ontwikkeling en integraal personeelsbeleid - op mensontwikkeling. Het één kan niet zonder het ander: school(team) ontwikkeling versterkt de ontwikkeling van de individuele werknemer en andersom.

Aan de hand van kwaliteitskaarten en analyse van de resultaten van de kinderen checken we vergelijkbaar met een APK hoe het staat met de kwaliteit van ons onderwijs. De uitslagen en analyses bespreken we samen met de MR van onze school.

De resultaten van de uitslagen van de kwaliteitskaarten en de analyse van de resultaten leiden tot een plan van aanpak, dat per jaar wordt beschreven in ons jaarplan.