Leerlingraad

De leden van de leerlingraad zijn gekozen door hun klasgenoten. Ze zijn dan ook echte vertegenwoordigers van hun klas.

Doelstelling van de leerlingraad is te horen hoe de kinderen tegen de school en alles wat er mee te maken heeft aankijken. Door met de leerlingen over verschillende onderwerpen te praten kunnen we beter inspelen op wat er leeft op school.

Iedere groep heeft een vertegenwoordiger. De leerlingraad bestaat uit 8 leerlingen en komt jaarlijks 5 keer bij elkaar. Van iedere bijeenkomst, onder leiding van de directeur, wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt gepubliceerd op ISY en in de groepen gedeeld.