Ons onderwijs

De ontwikkeling van het kind

In alle klassen wordt thematisch gewerkt. Groep 1-2-3 werkt volledig thematisch. De thema’s zijn soms seizoensgebonden, maar ook algemeen. Uitgangspunt is dat het thema bij de beleefwereld van het kind past. In het thema worden allerlei activiteiten aangeboden, waarbij rekening gehouden wordt met de te bereiken doelen en met de ontwikkeling van het kind.

Thematisch

De groepen 4 t/m 8 werken thematisch wat betreft de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie).

Voor de groepen 4 t/m 8 is de methode Blink geïntegreerd leidend, die een aanbod realiseert dat een cyclus heeft van twee jaar. Gedurende deze cyclus krijgt het kind aangeboden wat het volgens de kerndoelen wereldoriëntatie moet leren.

 


Daarnaast is er ruimte voor schoolbrede thema’s, die aansluiten bij de beleefwereld van de kinderen en veel ruimte bieden op allerlei creatieve en cognitieve gebieden.

 

We werken in combinatiegroepen. In onze organisatie proberen we het zo te regelen dat de kinderen in homogene groepen instructie krijgen en dat ze de leerstof verwerken middels weektaken. De groepen 4 t/m 8 doen dit onder begeleiding van een onderwijsassistent op het werkplein. De groepen 0-1-2-3 doen dit in de lokalen zelf mede onder begeleiding van de leerkrachten en de onderwijsassistent.