Onze school

Het gebouw

 

In 2011 was al duidelijk dat er langzaam maar zeker minder kinderen de school zouden gaan bezoeken, ook in Meterik was er sprake van Krimp. Op dat moment waren er nog een aantal klassen in het klooster gehuisvest. Een onderkomen dat niet meer voldeed en waar alleen het noodzakelijkste onderhoud werd gepleegd. In 2012 werd er een bouwteam gevormd dat de plannen uitwerkte om de school te verbouwen om alle klassen onder een dak te krijgen. Om diverse redenen werd dit uitgesteld hetgeen uiteindelijk tot afstel leidde.In 2014 werd besloten om de lokalen in het klooster niet meer te gebruiken enerzijds vanwege de slechte onderhoudstoestand en anderzijds vanwege de hoge energiekosten. Het was in het begin wel passen en meten maar uiteindelijk lukte dit prima.

Hoewel de verbouwingsplannen het niet haalden moest er toch iets gebeuren. Er waren meer dan voldoende redenen om dit op te pakken: een slecht geïsoleerde school, een dak met asbest, tochtende ramen, versleten wc’s,  slecht binnenklimaat, enz.
Aangezien er geen bestemming was voor het klooster en dit historisch pand ook gerenoveerd diende te worden om verval tegen te gaan werd het idee gelanceerd om het klooster te renoveren en te verbouwen tot basisschool. Een haalbaarheidsonderzoek toonde aan dat dit te realiseren was.
In dec. 2016 werd door de gemeente Horst aan de Maas en Dynamiek Scholengroep besloten tot het realiseren van een moderne, duurzame basisschool ‘Onder de Wieken’ in het voormalige klooster.
 Aanvankelijk zou in nov. 2017 met de werkzaamheden worden gestart. Gelukkig werd afstel hier geen uitstel en in febr. 2018 werd gestart met de verbouwing. 20 augustus 2018 zijn we het schooljaar gestart in het nieuwe gebouw.

Bouwtekening klooster


 

Ons nieuwe schoolplein

Plannnen

Al jaren werden er plannen gemaakt om de speelplaats onder handen te nemen. De eerste gedachte was om meer toestellen te plaatsen.

Door het uitstel van de schoolverbouwing werd het renoveren van de speelplaats ook geparkeerd.

In de vijf jaren dat het heeft geduurd voordat er duidelijkheid kwam, kwamen er ook andere inzichten over het spelen van kinderen. Minder tegels, meer groen, uitdagende elementen waar kinderen samen kunnen spelen of waar ze zich eventjes kunnen terugtrekken.
Door kinderen tot spel uit te dagen, heeft ervaring op andere plekken uitgewezen, is er ook minder sprake van ruzie en pesten. Geef onze kinderen de ruimte.

Door de verbouw van het klooster tot een duurzame nieuwe school ontstond de kans om een geheel nieuw schoolplein te ontwerpen, een natuurlijk speelplein.


Kinderen, ouders, leerkrachten en buurt gaven de input waar een de werkgroep mee aan de slag ging.

De kinderen van groep 1 t/m groep 8 hadden allerlei ideeën over de inrichting van de speelplaats.. Deze werden tijdens de handvaardigheidslessen verwerkt in maquettes.

De ouders, leerkrachten en buurtbewoners gingen op zoek naar uitdagende speelelementen in de weide omgeving. Hun bevindingen werden vastgelegd op foto. Deze foto’s en de maquettes werden op de derde bijeenkomst van de werkgroep gepresenteerd.

Ontwerp schoolplein 1

De werkgroep (bestaande uit ouders, buurtbewoners, leden van het team en leden van de werkgroep groen van de dorpsraad) besloten een klein comité samen te stellen. Dit comité ging aan de slag met ontwerper Jeroen Weijmans en hovenier Gijs Ermers (ook ouder) om de ideeën om te zetten in een realiseerbaar plan wat als doel heeft:

Een natuurlijk speelplein realiseren waar kinderen volop de gelegenheid hebben om te spelen met verschillende elementen. Zo komen er in 1e fase: een zandbak, een grindbak, verstopplekken, een waterspeelplek, een tafeltennistafel, een podium met natuurlijke zitplaatsen waar de mogelijkheid is voor spel en optredens.. In de 2e fase willen we nog een mandschommel en een klimtoestel realiseren.

Het speelplein plein wordt gerealiseerd met hulp van ouders, vrijwilligers, buurtbewoners, leerkrachten en kinderen.

Na realisatie zal het onderhoud ook grotendeels gedaan worden door ouders, kinderen en vrijwilligers. Het wordt een speelplein van kinderen, ouders en dorp.

 

 

Waterklaar

 

Duurzaamheid
Onze nieuwe school wordt een duurzame school die niet meer op het aardgas is aangesloten. Hierbij past ook dat het regenwater niet meer op het riool wordt geloosd maar grotendeels wordt opgevangen in ondergrondse bekkens die het water langzaam in de grond laten infiltreren. Bij een van deze bekkens wordt een kindveilige wadi gerealiseerd.
Op onze speelplaats is een gedeelte van de speelplaats betegeld met de zoak-klinker. Deze klinker absorbeert het water zodat het niet van de speelplaats op straat in het riool loopt. Daarnaast schijnt de klinker ook te zorgen voor verlaging van de temperatuur van de speelplaats tijdens hete dagen. meer informatie hierover

 

Realisatie

Het normbedrag dat gereserveerd is voor een ‘normale, tegelspeelplaats’ is bij lange na niet genoeg voor de realisatie van ons plan. Met hulp van sponsoren, eigen werkzaamheid, bijdragen vanuit het dorp en het organiseren van een pleinfeest hebben we een fantastisch speelplein gerealiseerd!

 

 


 


 

Plaats hier uw inhoud voor de rechterkolom.