Overblijven

Overblijf informatie

Binnen onze school kunnen kinderen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur. Een medewerker van Het Nest coördineert het overblijven. Er is altijd iemand van Het Nest aanwezig bij het overblijven. 

Ouders melden hun kind(eren) aan via ons informatiesysteem ISY. onderdewieken.isy-school.nl 
Hier kunnen ouders een overblijftegoed kopen en aangeven op welke dagen de kinderen overblijven. Is een kind ziek of afwezig, dan dit voor 10.00 uur doorgeven. Ook dit gaat via ISY.

 

 

Kinderopvang

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ͛'t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien

Voor- en naschoolse opvang

Kinderopvang 't Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt een aanbod van kinderopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2 -4 jaar) en buitenschoolse opvang 4 -13 jaar). Het peuterprogramma is op school op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. De overige opvang is bij Het Horster Nest.

Kinderen worden op school opgehaald en naar school gebracht door Het Nest. Op www.kinderopvanghetnest.nl vindt u een rekentool waarmee u precies kunt berekenen welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag de belasting bijdraagt aan uw kinderopvang.

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ͛'t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Natuurlijk liggen accenten anders. Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag. 


In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken. In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan kinderen er regelmatig op uit.

Themagericht
Overal wordt themagericht gewerkt. Aan de hand van het thema vinden de activiteiten plaats. Kinderen worden zoveel als mogelijk bij het aanbod betrokken, door goed naar hen te luisteren en in te spelen op dat wat er bij hen leeft. 

Communicatie

Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Hier maken we dan ook tijd voor tijdens het brengen- of halen van de kinderen, als er behoefte is aan een individueel gesprek met ouders of bijvoorbeeld tijdens het overleg met de oudercommissie.

Meer informatie over het aanbod vindt u op www.kinderopvanghetnest.nl of neem gerust contact op met de pedagogisch medewerkers voor een rondleiding of gesprek.
U kunt ook bellen met de clustermanager:
Marian Cornelissen
Tel: 06-33108314