Praktische informatie

Onder de Wieken

Schooltijden

5 minuten voor tijd gaat de schoolbel. De kinderen gaan dan allemaal naar binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Maandag 08.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur   
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur   
Woensdag 08.30 – 12.15 uur     
Donderdag 08.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur   
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur  Groep 0 t/m 4 heeft n.m. vrij

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn. Bij ziekte e.d. vragen we u zo spoedig mogelijk de leerkracht te berichten. Bij geen bericht van uw kant informeert de leerkracht of directeur via een telefoontje waarom uw kind afwezig is. 

 

De ochtendpauze is van 10.15 - 10.30 uur. De kinderen gaan dan buiten spelen en eten hun zelf meegenomen fruit of groente. Koeken zijn niet toegestaan.
Bij slecht weer blijven we binnen. ͛'s Middags mogen de kinderen geen etenswaar meer mee naar school nemen. 


Gymnastiek en spel en beweging

Groepen 0/1/2
De kinderen van leerjaar 0, 1 en 2 krijgen spel en beweging in de gymnastiekzaal en buiten op de speelplaats. Ze spelen minimaal eenmaal per dag binnen of buiten.

U dient zelf voor een gymtas te zorgen waarin de kinderen hun gymschoenen doen; dezen mogen geen plastic gladde of zwarte zolen hebben. Zowel gymtas als schoenen moeten voorzien zijn van naam. 


Groepen 3-8
De kinderen van leerjaar 3 t/m 8 gaan tweemaal per week naar de gymzaal

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten voor de gymlessen de volgende sportkleding meenemen: sportbroekje en T-shirt/gympak en gymschoenen. Graag alles in een daarvoor bestemde tas/rugzak. De kinderen zijn verplicht om na de gym de voeten te wassen, een handdoek is verplicht. Als uw kind niet mee kan gymmen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 

Tijden gymzaal

Groep Dinsdag Vrijdag
1/2 10.30 -  11.30 uur 08.30 - 09.30 uur
3/4 13.00 - 14.00 uur 10.30 - 11.30 uur
5/6 08.45 –  09.45 uur 09.30 – 10.30 uur
7/8 14.00 - 15.00 uur 13.00– 14.00 uur

Schooldata

Evenement Datum  
Eerste schooldag 24 augustus 2020  
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020  
St. Nicolaas zondag 6 december 2030  
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021  Donderdagavond 17 december kerstactiviteit.
Carnavalsvakantie 15 t/m 19 februari 2021 Vrijdag voor carnaval: alle kinderen ͚s middags naar school. Gewijzigd rooster.
Paasmaandag 5 april 2021 Vrijdagmiddag 2 april iedereen vrij.
Meivakantie 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021 Incl. Hemelvaart
Pinkstermaandag 24 mei 2021  
Zomervakantie 23 juli 2021 t/m 4 september 2021 Vakantie begint om 12:00 uur
Studiedagen

1-10-2020, 4-11-2020, 5-2-2021,26-4-2021, 30-6-2021

 
Studiemiddagen groep 1 t/m 4 19-1-2021, 10-6-2021  
Studiemiddagen groep 5 t/m 8 18-9-2020, 13-10-2020, 10-12-2020, 19-1-2021, 1-3-2021, 18-3-2021, 2-4-2021, 20-4-2021, 10-6-2021  

 

Naar school komen en afhalen

Wilt u uw kind a.u.b. afhalen aan de ingang van de speelplaats. Bij slecht weer kunt u gerust uw kind in de school komen afhalen.
Wij vragen u dringend om bij het brengen en halen de auto bij voorkeur te parkeren in een van de parkeervakken en niet op straat. Laat de straat vrij bij de gele zone dit maakt het voor de kinderen en het doorgaande verkeer overzichtelijker. In de omgeving van de school zijn voldoende parkeerplekken.

 

Fietsen

Alle kinderen die in de kern van Meterik wonen, komen in principe te voet naar school, de fietsenstalling heeft maar een beperkt aantal plaatsen. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun fiets, dus ook voor het afsluiten en het bewaren van de fietsensleutel.

Als een groep met de fiets op excursie of naar een voorstelling gaat, verwachten wij dat uw kind een fiets bij zich heeft die aan de wettelijke eisen voldoet. 

 

Snoep op school

Al jarenlang is het een goede gewoonte dat er op school weinig gesnoept wordt. Dit in verband met de gezondheid en de zorg voor een goed gebit. Alleen bij bepaalde feestjes en activiteiten wordt er door de school nog getrakteerd. We vragen u dan ook dringend om geen snoep mee naar school te geven, ook niet met het overblijven.

 

Verjaardagen

Uiteraard vieren we de verjaardagen van de kinderen. Het beleid van de school is om niet te trakteren bij kinderverjaardagen. De verjaardag van de kleuters wordt uitgebreid gevierd; We zorgen voor een echte feestdag (kroon, zingen enz.) en de kinderen krijgen een klein presentje. Bij de verjaardagsviering van de kleuter zijn de ouders uitgenodigd.

Ook de leerkracht viert zijn/haar verjaardag. Voor de groep worden een aantal leuke, feestelijke activiteiten georganiseerd. Het is niet de bedoeling dat de kinderen voor de jarige leerkracht een cadeautje kopen. Als ze heel graag iets willen geven mogen ze een zelf gemaakt presentje meebrengen. 

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden op school verzameld in een grote kist. Deze staat in de grote ruimte bij binnenkomst. Is uw kind iets kwijt, laat het dan daarin zoeken of kom gerust kijken. Na een bepaalde tijd ruimen we de spullen op. Voor kleine spullen (sleuteltjes, horloges, ringen, enz.) kunt u terecht (in het kantoor van)de directeur. 

Het is verstandig om 'losse' kleding en materialen te voorzien van een naam. 

 

Zoekgeraakte/beschadigde schoolmaterialen

Bij zoekraken of beschadigen van schoolmaterialen moeten de kosten door de leerlingen vergoed worden. Er mogen geen vervangende materialen van thuis worden meegebracht.

Bij vergoeding hanteren we de volgende prijzen:

Schaar             € 3, --     potlood            € 0,30            gum         € 0,30          balpen        € 0,30

Liniaal              € 0,50     multo klapper   € 3, --             lijmpot      € 2, --           vulpen        € 5,--

 

 

Ouderbijdrage

De ouderraad organiseert samen met school verschillende activiteiten, zoals sinterklaas, carnaval, koningsdag e.d. Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren vraagt de ouderraad aan alle ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is in 2019– 2020 € 30,00 per kind. De kosten van de schoolreis zijn hierbij inbegrepen. 

In januari/februari ontvangt u als ouder/verzorger een machtiging van de penningmeester om de bijdrage te betalen. Wij wijzen u erop dat we zonder deze bijdrage geen extra activiteiten kunnen organiseren voor alle kinderen. Voor ouders met verminderde financiële draagkracht is de mogelijkheid om gebruik te maken van stichting Leergeld. www.leergeldhorstaandemaas.nl