Praktische informatie

Onder de Wieken

Schooltijden

5 minuten voor tijd gaat de schoolbel. De kinderen gaan dan allemaal naar binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben we andere schooltijden en een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen elke dag even lang naar school moeten. 

Maandag 08.30 – 14.00 uur     
Dinsdag 08.30 – 14.00 uur     
Woensdag 08.30 – 14.00 uur     
Donderdag 08.30 – 14.00 uur     
Vrijdag 08.30 – 14.00 uur     

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn. Bij ziekte e.d. vragen we u zo spoedig mogelijk de leerkracht te berichten. Bij geen bericht van uw kant informeert de leerkracht of directeur via een telefoontje waarom uw kind afwezig is. 

 

In de pauzes eten de kinderen hun zelf meegebrachte eten en drinken. Geen zoetigheden, koek of snoep. 


Gymnastiek en spel en beweging

Groepen 0/1/2
De kinderen van leerjaar 0, 1 en 2 krijgen spel en beweging in de gymnastiekzaal en buiten op de speelplaats. Ze spelen minimaal eenmaal per dag binnen of buiten.

U dient zelf voor een gymtas te zorgen waarin de kinderen hun gymschoenen doen; dezen mogen geen plastic gladde of zwarte zolen hebben. Zowel gymtas als schoenen moeten voorzien zijn van naam. 


Groepen 3-8
De kinderen van leerjaar 3 t/m 8 gaan tweemaal per week naar de gymzaal

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten voor de gymlessen de volgende sportkleding meenemen: sportbroekje en T-shirt/gympak en gymschoenen. Graag alles in een daarvoor bestemde tas/rugzak. De kinderen zijn verplicht om na de gym de voeten te wassen, een handdoek is verplicht. Als uw kind niet mee kan gymmen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 

 

De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag.


Schooldata 2022-2023

Evenement Datum  
Eerste schooldag 5 september 2022  
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022  
St. Nicolaas op school maandag 5 december 2022 dinsdag 6 december geen vrije dag
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023   
Carnavalsvakantie 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023  
Paasmaandag 10 april 2023  
Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023  
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023  
Pinkstermaandag 29 mei 2023  
Zomervakantie 14 juli 2023 t/m 25 augustus 2023 Vakantie begint om 11.30 uur
Studiedagen

3 februari, 11 april, 20 juni

 
Studiemiddagen 

11 november, 19 april, 12 juni

 

Studiemiddagen
groep 1 t/m 4, 
vanaf 11.30 uur

26 september, 19 oktober, 24 november,20 december, 9 januari, 1 maart,
14 maart, 3 april,17 mei en 25 mei
 

 

Naar school komen en afhalen

Wilt u uw kind a.u.b. afhalen aan de ingang van de speelplaats. Bij slecht weer kunt u gerust uw kind in de school komen afhalen.
Wij vragen u dringend om bij het brengen en halen de auto bij voorkeur te parkeren in een van de parkeervakken en niet op straat. Laat de straat vrij bij de gele zone dit maakt het voor de kinderen en het doorgaande verkeer overzichtelijker. In de omgeving van de school zijn voldoende parkeerplekken.

 

Fietsen

Alle kinderen die in de kern van Meterik wonen, komen in principe te voet naar school, de fietsenstalling heeft maar een beperkt aantal plaatsen. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun fiets, dus ook voor het afsluiten en het bewaren van de fietsensleutel.

Als een groep met de fiets op excursie of naar een voorstelling gaat, verwachten wij dat uw kind een fiets bij zich heeft die aan de wettelijke eisen voldoet. 

 

Snoep op school

Al jarenlang is het een goede gewoonte dat er op school weinig gesnoept wordt. Dit in verband met de gezondheid en de zorg voor een goed gebit. Alleen bij bepaalde feestjes en activiteiten wordt er door de school nog getrakteerd. We vragen u dan ook dringend om geen snoep mee naar school te geven, ook niet met het overblijven.

 

Verjaardagen

Uiteraard vieren we de verjaardagen van de kinderen. Het beleid van de school is om niet te trakteren bij kinderverjaardagen. De verjaardag van de kleuters wordt uitgebreid gevierd; We zorgen voor een echte feestdag (kroon, zingen enz.) en de kinderen krijgen een klein presentje. Bij de verjaardagsviering van de kleuter zijn de ouders uitgenodigd.

Ook de leerkracht viert zijn/haar verjaardag. Voor de groep worden een aantal leuke, feestelijke activiteiten georganiseerd. Het is niet de bedoeling dat de kinderen voor de jarige leerkracht een cadeautje kopen. Als ze heel graag iets willen geven mogen ze een zelf gemaakt presentje meebrengen. 

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden op school verzameld in een grote kist. Deze staat in de grote ruimte bij binnenkomst. Is uw kind iets kwijt, laat het dan daarin zoeken of kom gerust kijken. Na een bepaalde tijd ruimen we de spullen op. Voor kleine spullen (sleuteltjes, horloges, ringen, enz.) kunt u terecht (in het kantoor van)de directeur. 

Het is verstandig om 'losse' kleding en materialen te voorzien van een naam. 

 

Zoekgeraakte/beschadigde schoolmaterialen

Bij zoekraken of beschadigen van schoolmaterialen moeten de kosten door de leerlingen vergoed worden. Er mogen geen vervangende materialen van thuis worden meegebracht.

Bij vergoeding hanteren we de volgende prijzen:

Schaar             € 3, --     potlood            € 0,30            gum         € 0,30          balpen        € 0,30

Liniaal              € 0,50    vulpen        € 5,--

Beschadiging aan chromebook: kosten worden verhaald op leerling.