Praktische informatie


Naar de schoolgids index


Waarom een schoolgids?

Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. Deze gids geeft informatie over de zorg voor kinderen, ouderactiviteiten, waar onze school voor staat en allerlei praktische informatie. De schoolgids bestaat uit drie delen:

 • een algemeen gedeelte dat iedere twee jaar geactualiseerd wordt waarbij de inhoudelijke kant van ons onderwijs wordt toegelicht;
 • een schoolkalender met daarop informatie over de dagelijkse gang van zaken;
 • een infoblaadje dat op het einde van het schooljaar wordt verspreid met praktische informatie over het nieuwe schooljaar.

De gids is bedoeld voor ouders van kinderen die op onze school zitten en voor ouders die een school zoeken die bij hun kind past.  

U vindt in deze schoolgids informatie over:

 • hoe wij de doelstellingen die de wet op het primair onderwijs (WPO) ons stelt, in de praktijk handen en voeten geven;
 • welke methoden wij daarbij hanteren;
 • welke activiteiten wij de komende periode ondernemen en de resultaten van ons onderwijs;
 • hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd;
 • team, bestuur, medezeggenschapsraad en ouderraad: wie doet wat?
 • de ontwikkeling van het onderwijs, hoe werken wij aan verbetering van het onderwijs;
 • de opzet van het onderwijs;
 • jaarlijks terugkerende toetsen, wat doen we met de resultaten?
 • school- en vakantietijden;
 • een aantal handige adressen;
 • formele zaken als vakantie-, verlof- en klachtenregeling. 

Naast deze schoolgids is er ook het schoolplan 2020-2024. Hierin vindt u ons onderwijs beschreven en ook de schoolontwikkeling zoals we die ons tot 2024 ten doel hebben gesteld. Het schoolplan is op school beschikbaar en voor iedereen ter inzage. 

De schoolgids is samengesteld door de directie, na overleg met het team en de medezeggenschapsraad. De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad en is vastgesteld door het bestuur van “Dynamiek Scholengroep”.
Mocht u bij het doorlezen van deze gids nog vragen of tips hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkrachten of de directie van de school. We zullen u graag te woord staan. 

Mede namens het team Krista Heijnen, directeur basisschool “Onder de Wieken” (Waar in deze gids gesproken wordt over ‘ouder(s)’ wordt steeds bedoeld “ouder(s) en/of verzorger(s)”.  


Download deze pagina Download de gehele schoolgids