Buitenschoolse opvang en dagarrangementen


Naar de schoolgids index


Buitenschoolse opvang en dagarrangementen

Algemeen
“Dynamiek Scholengroep” heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan ‘Het Nest’, een erkende kinderopvangorganisatie in onze regio en heeft hiervoor samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Op deze manier voldoet het schoolbestuur aan zijn zorgplicht, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de opvangorganisatie. 

De kinderen verblijven tijdens de voor- of naschoolseopvang in Het Horster Nest. Ze worden naar school gebracht en opgehaald met een taxi.

Meer informatie vindt u op de site van Het Nest: 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids