Buitenschoolse opvang en dagarrangementen


Naar de schoolgids index


Buitenschoolse opvang en dagarrangementen

Algemeen
“Dynamiek Scholengroep” heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan ‘Het Nest’, een erkende kinderopvangorganisatie in onze regio en heeft hiervoor samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. 't Nest kinderopvang in Horst aan de Maas (kinderopvanghetnest.nl). Op deze manier voldoet het schoolbestuur aan zijn zorgplicht, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de opvangorganisatie. 

Kinderen die gebruik maken van de opvang van Het Nest, worden opgevangen in het schoolgebouw op het werkplein. 

Meer informatie vindt u op de site van Het Nest: 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids