Buitenschoolse opvang en dagarrangementen


Naar de schoolgids index


Buitenschoolse opvang en dagarrangementen

Algemeen
“Dynamiek Scholengroep” heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan ‘Het Nest’, een erkende kinderopvangorganisatie in onze regio en heeft hiervoor samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Op deze manier voldoet het schoolbestuur aan zijn zorgplicht, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de opvangorganisatie. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids