Dagarrangementen


Naar de schoolgids index


Dagarrangementen

Met een dagarrangement bedoelen we een doorlopend - en goed op elkaar aansluitend - aanbod van onderwijs, opvang, welzijn en het aanbod van activiteiten tussen 7.30 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds. Doel van deze dagarrangementen is om de voor-, tussen- en naschoolse opvang beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil men bereiken dat vooral werkende ouders met kinderen ondersteuning wordt geboden bij het combineren van zorg en werk. Onder de Wieken werkt hier samen met Kindcentrum ‘de Twister’.

Binnen een dagarrangement sluiten voorschoolse, tussenschoolse- en naschoolse opvang in tijden en kwaliteit naadloos aan op schooltijden. Ook is er een aanbod van aanvullende vrijetijds activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen.

De activiteiten die in de tijd na school plaatsvinden, kunnen afhankelijk van de afspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van “Dynamiek Scholengroep” (naschoolse activiteiten), de kinderopvang (BSO) of bijvoorbeeld sport- of cultuurinstellingen (coördinatie PadXpress). Sport- en cultuuractiviteiten kunnen geïntegreerd worden in het aanbod van de buitenschoolse opvang. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de kinderopvangorganisatie. 

In toenemende mate hebben ouders behoefte aan adequate opvang voor hun kinderen. Dat past in de ontwikkeling van Dynamiek Scholengroep die zich richt op de ontwikkeling van integrale kindcentra in elke kern of wijk.

Een dergelijk integraal kindcentrum is een voorziening waar onderwijs, ontwikkelingsgericht werken en opvang in een doorgaande pedagogische lijn wordt aangeboden. Door bundeling van krachten, kunnen zij samen hierin méér betekenen voor jonge kinderen en hun ouders, dan ieder alleen. in het schooljaar 2015-2016 is er een derde behoefte peiling geweest onder de ouders. Helaas zijn er te weinig kinderen die gebruik zullen maken van voor- en of naschoolse opvang om dit op ‘Onder de Wieken’ te realiseren. Vanaf het schooljaar 16-17 sluiten we aan bij basisschool ‘De Twister’, in Horst, betreffende de BSO.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids