Meehelpende ouders in de klas


Naar de schoolgids index


Meehelpende ouders in de klas

Soms doen we een beroep op de medewerking van ouders in de klas. Voor deze ouders gelden de volgende regels:

  • De groepsleerkracht zorgt voor een duidelijke instructie naar de hulpouders en kinderen.
  • De leerkracht zorgt voor het benodigde materiaal of regelt de organisatie daarvoor.
  • De groepsleerkracht is altijd eindverantwoordelijk voor het gebeuren in de groep. Eventuele problemen met kinderen dient de ouder dan ook te melden bij de groepsleerkracht, zodat deze passende maatregelen kan treffen.

Basisschool Onder de Wieken - Meterik


Download deze pagina Download de gehele schoolgids