Overblijven op school


Naar de schoolgids index


Overblijven op school

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het mogelijk om de kinderen over te laten blijven op school. De kinderen blijven over in een klaslokaal met begeleiding van een aantal overblijfkrachten. Daar eten en spelen ze allemaal samen. 

T.S.O.  (Tussenschoolse opvang. )

Aanmelden:

Het aanmeldingsformulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de ouders/verzorgers. Dit geldt voor de kinderen die structureel maar ook incidenteel overblijven. Hierop staan gegevens van het kind die relevant zijn voor het overblijven (bijv. allergieën en telefoonnummers).

Dit formulier kunt u tussen de middag afhalen bij het overblijven of per mail toegezonden krijgen.

Aan- en afmeldingen gaan via de mail : tso.onderdewieken@home.nl

U dient dit uiterlijk voor 20.00 uur, de dag voor het overblijven door te geven.

Vaste overblijvers: kinderen die op vaste dagen overblijven hoeven zich niet aan te melden, ze dienen zich wel af te melden als ze niet komen.

Als uw kind op de dag zelf door omstandigheden (bv. ziekte) niet kan overblijven, dan afmelden via de school. De mail wordt ’s morgens niet meer gelezen.

De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. De overblijfkrachten zien erop toe dat de kinderen voldoende eten en drinken. Het is niet de taak van de overblijfkracht om het kind te leren eten. Wij vragen u geen snoep mee te geven. Een gezonde trakatie is natuurlijk wel toegestaan.

Als uw kind voor de eerste keer overblijft, is het goed dit ook aan de leerkracht te melden. Zij zorgen er dan voor dat de leerkracht of een ander kind dat overblijft, met hem/haar meeloopt naar het overblijflokaal.

De algemene regels en afspraken die op school gelden zijn ook van toepassing tijdens het overblijven.

De tarieven van het overblijven**

€ 2, -- per kind per dag, middels een strippenkaart.

Deze kaarten worden vooraf gekocht bij de school door een machtiging te geven voor een incasso. De strippenkaarten blijven geldig zolang uw kind hier op school zit. Als er dan nog strippen openstaan, worden dezen aan u terugbetaald.

Indien kinderen tijdens het overblijven afwezig zijn en niet door de de ouders/verzorgers zijn afgemeld, wordt (na contact met de leerkracht) zo snel mogelijk telefonisch met u contact opgenomen.

Coördinator T.S.O. Onder de Wieken

Ida Vermeer                                       

Roothweg 1                                       

5964 NS Meterik                                 

Tel.: 077-3985377                                  .


Download deze pagina Download de gehele schoolgids