Overleg met ouders


Naar de schoolgids index


Overleg met ouders

Regelmatig contact tussen ouders en leerkracht vormt een wezenlijk onderdeel van een voortdurende leerlingenzorg. Zodra signalering ertoe leidt dat een kind extra aandacht krijgt, in welke vorm dan ook, wordt vanuit school contact opgenomen met de ouders. Deze gesprekken kunnen een informatief of adviserend karakter hebben. Als een handelingsplan opgesteld moet worden, wordt u zeker bij het overleg betrokken. Er worden samen keuzes gemaakt voor het te volgen traject van hulp. Loopt de uitvoering van dit plan een bepaalde tijd, dan wordt met u ook overlegd over de voortgang van deze hulp.

Ouderbetrokkenheid stimuleren we enorm. Dit gebeurt op verschillende manieren:

We organiseren binnen een schooljaar diverse ouderavonden, zoals:

  • de informatie-avond, in combinatie met het inloopuurtje, in het begin van elk schooljaar om de ouders kennis te laten maken met de nieuwe leerkracht en het nieuwe lokaal. 
  • speciale ouderavonden in het kader van de communie, het vormsel en de schoolverlaters,.
  • er zijn twee momenten gepland voor oudergesprekken op initiatief van de leerkrachten voor alle ouders. Het eerste gesprek is vooral bedoeld kennis te maken met elkaar. Dit startgesprek is aan het begin van het schooljaar waar ouders (en kind) in gesprek gaan over de onderwijsbehoefte van het kind.  Het tweede gesprek is naar aanleiding van het eerste rapport/portfolio verslag . Aan het einde van het schooljaar zijn gesprekken naar aanleiding van het tweede rapport/portfolio verslag. Dit is facultatief en kan op initiatief van de leerkracht of van de ouder(s). 
    De kinderen vanaf groep 4 zijn bij alle vooraf geplande gesprekken aanwezig en nemen deel aan het gesprek.

Wij willen graag dat u op de hoogte blijft van alles wat er op school gebeurt, hiervoor gebruiken we de volgende middelen: 

  • Het informatieblaadje aan het einde van het schooljaar met praktische gegevens voor het nieuwe schooljaar. Dit is een bijlage van de schoolgids.
  • De digitale schoolgids. Elk jaar komt er een nieuwe uit.
  • Isy, het digitaal netwerk tussen school en ouders. Leerkrachten kunnen hier via mail de ouders van hun groep informeren.
  • De website (www.onderdewieken.nl)

Download deze pagina Download de gehele schoolgids