Rapportage


Naar de schoolgids index


Rapportage

De kinderen krijgen tweemaal per jaar een klapper mee naar huis. In deze klapper zit een verslag van de kindgesprekken, drie trotswerkjes van de kinderen van deze periode en een overzicht van het niveau van het kind. Daarnaast wordt ook het portfolioverslag toegevoegd waarin specifiek ingegaan wordt op de groei en ontwikkeling van het kind. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids