Schooltijden


Naar de schoolgids index


Schooltijden

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de school. Kinderen komen dan naar binnen. 

Hiermee willen we bereiken dat alle kinderen op tijd in de klas zijn en dat de lessen ook op tijd kunnen beginnen.

Het vakantierooster staat op de agenda van ISY vermeld.

Dag Tijd Groep
Elke dag 8.30 – 14.00 uur Voor alle groepen

De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30 uur. De kinderen gaan dan buiten spelen en eten hun zelf meegenomen fruit of groente. Koeken zijn niet toegestaan.  Bij slecht weer blijven we binnen. 

De middagpauze is van 11.30-12.00 uur. 

De school is uit om 14.00 uur, daarna hebben de leerkrachten pauze tot 14.30 uur. Gesprekken vinden plaats tussen 14.30 en 17.00 uur tenzij vooraf anders in gepland.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids