Schoolverzuim en verlofregeling


Naar de schoolgids index


Schoolverzuim en verlofregeling

Ziekte en verzuim

Als uw kind niet of niet op tijd op school kan zijn, vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk, liefst voor aanvang van de school.
Over het verzuim van kinderen hebben we de volgende afspraken:

  • Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht.
  • Als een leerling om 8.45 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet is afgemeld, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders.
  • Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur.
  • De ouders ontvangen schriftelijk bericht van het ongeoorloofde verzuim met de mededeling dat bij de tweede keer het verzuim wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente.

Verlofregeling en luxeverzuim

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (kinderen in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar) een school moeten bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk, zie bijlage 7.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids