Verkeersouder(s)


Naar de schoolgids index


Verkeersouder(s)

Deze houdt zich bezig met verkeerszaken, zoals het meehelpen bij de fietscontroles. Ook onderhoudt hij/zij, indien nodig, de contacten hierover met de dorpsraad en de gemeente. Zijn er door u als ouder klachten die te maken hebben met het verkeer, rondom de school of de schoolroute van uw kind, laat ons dat dan weten. De verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van ons allemaal.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids