Verzekering


Naar de schoolgids index


Verzekering

Door het bestuur is een collectieve WA-verzekering afgesloten. Deze geldt voor alle personeelsleden en tevens voor alle hulpouders. De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens het verblijf op school, evenals datgene wat in schoolverband gebeurt, zoals schoolreisje, zwemmen, excursie, sportdag.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids