Bijlagen


Naar de schoolgids index


Bijlage 1: Protocol Hoofdluispreventie

Protocol Hoofdluispreventie. Het bestrijden van hoofdluis is primair de verantwoordelijkheid...

Lees meer

Bijlage 2: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het werken met deze meldcode is een...

Lees meer

Bijlage 3: Klachtenregeling

Klachtenregeling. Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, ook op onze school. In de...

Lees meer

Bijlage 4: Regels voor een verantwoord bezoek aan Internet.

Regels voor een verantwoord bezoek aan internet.  Kinderen geven nooit persoonlijke...

Lees meer

Bijlage 5: Beleid Dynamiek scholengroep m.b.t. schorsen en verwijderen

Beleid Dynamiek scholengroep m.b.t. schorsen en verwijderen. Het College van Bestuur besluit...

Lees meer

Bijlage 6: Anti-pestprocol

Anti-pestprotocol. Onderwijsprotocol tegen pesten basisschool “Onder de Wieken”....

Lees meer

Bijlage 7: Verlofregeling

Verlofregeling. In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) de...

Lees meer

Bijlage 8: Informatie Jeugdgezondheidszorg Limburg-Noord

Informatie Jeugdgezondheidszorg Limburg-Noord. Tijdens het basisonderwijs is het aantal...

Lees meer

Bijlage 9: Centrum Jeugd en Gezin

Centrum Jeugd en Gezin. Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de participatiewet...

Lees meer

Download deze pagina Download de gehele schoolgids