Bijlage 9: Centrum Jeugd en Gezin

De nieuwe dienstverlening van de gemeente Horst aan de Maas


Naar de schoolgids index


Centrum Jeugd en Gezin

Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de participatiewet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg van een groot deel van hun inwoners. Om goede ondersteuning en zorg te kunnen bieden werkt de gemeente Horst aan de Maas met gebiedsteams.

Met welke vragen kunt u bij de gebiedsteams terecht?

  • vragen over opgroeien en opvoeden
  • vragen over ondersteuning en zorg

Voor vragen over werk en inkomen kunt u terecht bij het team Werk en Inkomen van de gemeente dat samenwerkt met de gebiedsteams.

Wat is een gebiedsteam?

De medewerkers van het gebiedsteam zijn het aanspreekpunt voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Het gebiedsteam is er voor u en uw omgeving. Het gebiedsteam bekijkt samen met u de situatie en bespreekt wat nodig is in een zogeheten vraagverhelderingsgesprek. Vervolgens probeert de medewerker de krachten van uzelf en die van uw sociaal netwerk slim te bundelen. Ook kunnen vrijwilligers of andere organisaties een rol spelen in de oplossing.

Als het nodig is zorgen we dat u professionele of specialistische zorg en / of hulpmiddelen krijgt.
Het gebiedsteam bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een gezinscoach en een zorgconsulent van de gemeente. Binnen het team is de gezinscoach de zorgprofessional op het gebied van opgroeien en opvoeden. De gezinscoach is het aanspreekpunt voor het gezin en regisseert alle vragen, hulp en ondersteuning rondom het gezin. Ook schakelt de coach andere deskundigen in als dat nodig is. De gezinscoach geeft ook advies en ondersteuning aan professionals in de omgeving van het gezin, zoals scholen en de sportverenigingen.


Hebt u vragen over opgroeien en opvoeden dan kunt u contact opnemen met de gebiedsteams van de gemeente.
U kunt daarvoor terecht op onze website: www.horstaandemaas.nl of via een e-mail aan gemeente@horstaandemaas.nl. U kunt de gebiedsteams ook telefonisch bereiken via (077) 477 97 77, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids