Bijlage 1: Protocol hoofdluispreventie


Naar de schoolgids index


Protocol Hoofdluispreventie

Het bestrijden van hoofdluis is primair de verantwoordelijkheid van de ouders. Als school dragen wij een steentje bij aan de bestrijding van hoofdluis door kinderen regelmatig te screenen.

In overleg met de GGD zijn onderstaande afspraken gemaakt:

 • de controles worden uitgevoerd door een aantal vrijwillige ouders aangestuurd door een coördinator;
 • de vrijwilligers hebben een instructie gehad van een van de andere vrijwilligers, via de dvd, die beschikbaar is op school of van de verpleegkundige van de GGD;
 • de controles vinden steeds plaats na de schoolvakanties op woensdag. 
 • de kinderen dragen op de dag van controle bij voorkeur geen staarten, vlechten en gebruiken geen gel of wax;
 • op speciale lijsten wordt aangetekend of er sprake is van hoofdluis. Deze heeft de coördinator in bezit;
 • de namen van kinderen, bij wie hoofdluis wordt geconstateerd, worden door de hoofdluisscreeners doorgegeven aan de coördinator en aan de leerkracht;
 • de coördinator belt de betreffende ouders op, geeft advies en verwijst naar de website van de GGD en de school;
 • de leerkracht geeft de hele groep een informatiebrief mee naar huis;
 • na 10 dagen wordt de betreffende groep nog eens in zijn geheel gecontroleerd;
 • hebben dezelfde kinderen dan nog hoofdluis, dan wordt de ouders geadviseerd contact op te nemen met de GGD;
 • komt een melding tussendoor dat een kind hoofdluis heeft, dan nemen de leerkrachten / directie contact op met de coördinator. Deze zet dan de hele procedure in werking.
 • We verzoeken u om bij constatering van hoofdluis, altijd contact op te nemen met de school en evt. ouders van vriendjes etc.

Voor verdere informatie zie de site van de GGD: http://www.ggdlimburgnoord.nl/GGD_NML_C01/ShowDocument.asp?CustID=679&ComID=1&DocID=2399 &SessionID=6123900054628558691206246180&Ext=.pdf

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids