De leerkrachten


Naar de schoolgids index


Het team

Samenstelling van het onderwijsteam. 

De groepen zijn verdeeld over combinatiegroepen. 

Groep 0-1-2-3  : Brigitte Sassen & Marloes Janssen 
Groep 0-1-2-3:   Melanie Broere & Eva van den Heuvel
Groep 4-5 :        Aniek Haumann
Groep 6-7 :        Kaiya Verheijen
Groep 7-8 :        Frank van der Sterren & Ilona Hagens

Onderwijsassistenten: Annelies Lucassen & Silvie Janssen

Samenstelling van het opvangteam/peuters

peuters: Silvia Wijnands & Jennifer Tax
BSO:      Mees Hoex & Jennifer Tax & Silvia Wijnands

 

Directeur: Krista Heijnen

Kwaliteitsteammedewerker: Petra Brummans

Conciërge: Henk Cleven

Administratie: Petra Rutten
 

Natuurlijk komt het voor dat een leerkracht om de een of andere reden niet aanwezig kan zijn op school. De directie probeert op dat moment de vervanging zo soepel mogelijk te regelen. “Dynamiek Scholengroep” heeft enkele vaste vervangers in dienst. Meestal kunnen hierdoor de problemen opgelost worden. Maar voor de situatie dat er geen oplossing is, hebben we het volgende plan klaarliggen:

Noodplan bij vervangingsproblemen

In het verleden is al eerder voorgekomen, dat er problemen met het invullen van vervangingen binnen het onderwijs kunnen zijn. Binnen Dynamiek bestaat een protocol "vervanging bij ziekte".

Als school handelen we naar dit protocol. Hierin staan een aantal zaken, die voor de directeur en de leerkrachten van belang zijn, maar ook een aantal zaken die voor de ouders van belang zijn, t.w.: 

1. Het is mogelijk dat de leerkracht van uw kind tijdelijk in een andere groep werkzaam zal zijn, doordat een vervanger niet in een bepaalde groep werkzaam kan zijn (in de praktijk kan dit betekenen, dat een leerkracht van een bovenbouwgroep in de onderbouw gaat werken, zodat een vervanger de bovenbouwgroep over kan nemen, of omgekeerd).

Indien er geen vervanging geregeld kan worden:

2. zullen de kinderen, die bij de verzuimende leerkracht zitten, over andere groepen verdeeld worden. Deze situatie zal hooguit 1 dag bestaan.

3. Indien er geen vervanging voorhanden is, zal er g een groep kinderen thuis moeten blijven. De ouders van betreffende groep krijgen hiervan bericht via ISY.  Als deze situatie langer duurt, zal het thuisblijven van groepen voortduren, waarbij we er wel rekening mee houden dat niet steeds dezelfde groep thuis blijft.

4. Wij hopen dat we niet in bovenstaande situatie terechtkomen, maar mocht het onverhoopt gebeuren, dan bent u op de hoogte van de te volgen stappen. 

Stagiaires

Elk jaar komen er stagiaires van “de Kempel” of “Fontys Hogeschool” (Venlo-Eindhoven) bij ons op school. Zij zijn dan een of enkele dagen per week aanwezig om praktijkervaring op te doen. Ook kan er een LIO of WPO-stagiaire komen. Dat is een afstuderende student (laatste jaar) die een aantal maanden achter elkaar ervaring opdoet op de basisschool.

Onder begeleiding van een leerkracht werkt deze student zo zelfstandig mogelijk, ook in de klas. Afhankelijk van de aanvragen kunnen er ook andere stagiaires bij ons op school terecht, o.a. personen die een verkorte leerkrachtopleiding volgen, die op de Gilde-opleiding zitten, een opleiding pedagogiek doen of die op het Dendron / Citaverde zitten. 

Voor snuffelstages geldt dat we geen stagiaires uit het eigen dorp toestaan i.v.m. de privacy. 

Basisschool Onder de Wieken - Meterik

Verjaardagen van groepsleerkrachten

De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden in de klas gevierd. Via de kinderen ontvangt u bericht van het moment van het feest. Wij verzoeken u om de bijdrage van de kinderen klein te houden. Onze voorkeur gaat uit naar iets wat de kinderen zelf gemaakt hebben. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids