De ontwikkeling van het onderwijs.


Naar de schoolgids index


De ontwikkeling van het onderwijs.

Algemeen

Wij willen kwalitatief goed onderwijs leveren. De kwaliteit van ons onderwijs en onze school is regelmatig onderwerp van gesprek en studie binnen ons team en cluster. In het schoolplan 2016-2019 is de kwaliteit in beeld gebracht. Hierin staan ook de punten vermeld, waarin we verder moeten ontwikkelen en verbeteren.

Daarom is het ook noodzakelijk dat we regelmatig onze gestelde doelen evalueren.. Onderwijsvernieuwing en verantwoord pedagogisch handelen kan pas goed plaatsvinden als er voortdurend bezinning en begeleiding is. Elk jaar stellen we de beleidsvoornemens voor het komende schooljaar op en voeren we als school of als groep nog enkele activiteiten uit. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids