De ontwikkeling van het onderwijs.


Naar de schoolgids index


De ontwikkeling van het onderwijs.

Algemeen

Wij willen kwalitatief goed onderwijs leveren passend bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. De kwaliteit van ons onderwijs en onze school is regelmatig onderwerp van gesprek en studie binnen ons team. In het schoolplan 2020-2024 is de kwaliteit in beeld gebracht. Hierin staan ook de punten vermeld, waarin we verder moeten ontwikkelen en verbeteren.

Daarom is het ook noodzakelijk dat we regelmatig onze gestelde doelen evalueren.. Onderwijsvernieuwing en verantwoord pedagogisch handelen kan pas goed plaatsvinden als er voortdurend bezinning en begeleiding is. Elk jaar stellen we de beleidsvoornemens voor het komende schooljaar op, bepalen we onze ontwikkelingsdoelen en de te behalen resultaten. Meerdere keren per jaar wordt dit geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Deze beleidsvoornemens, de evaluaties en de resultaten hiervan worden in de MR besproken. De notulen van MR zijn terug te vinden op de boekenplank van ISY. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids