De ouderraad


Naar de schoolgids index


De ouderraad

Op basisschool “Onder de Wieken” is de ouderraad een stichting die ten doel heeft: “Het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen van de basisschool en het betrekken van de ouders hierbij.” Denk aan St. Maarten, Sinterklaas op school, schoolcarnaval, wandeldriedaagse, verkeersouders, hoofdluiscontroles. 

 

Algemene gegevens

 

Naam van de instelling:

Stichting ouderraad basisschool “Onder de Wieken”

RSIN/Fiscaal nummer:

816274502

Contactgegevens:

Stichting ouderraad basisschool “Onder de Wieken

Rector de Fauwestraat 26

5964 AE Meterik

oronderdewiekenmeterik@outlook.com

Bestuurssamenstelling

Zie het activiteitenboekje

Bestuursleden

Zie het activiteitenboekje

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is opgenomen in de statuten artikel 4 lid 8: “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten:

Verslag activiteiten

Een beschrijving van de elk jaar terugkerende activiteiten is opgenomen in het activiteitenboekje. Op ISY worden eventuele foto’s gepubliceerd in het fotoboek en teksten toegevoegd.

 

De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij diverse activiteiten. Voor het organiseren van deze activiteiten heeft de ouderraad per activiteit een commissie, waarin enkele leden van de ouderraad zitten. Deze commissie probeert (samen met ouders) de activiteit zo goed en leuk mogelijk voor de kinderen te regelen (zie activiteitenboekje).

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar, waarbij dan ook een lid van het schoolteam aanwezig is. De vergaderingen zijn openbaar.

 Mocht je vragen, ideeën of nieuwe impulsen hebben of ook bij de ouderraad willen (er is altijd een plaatsje vrij), aarzel dan niet en neem met een van de leden contact op. Elk jaar staan de vergaderdata en de leden van de ouderraad vermeld op het informatieblaadje.

Basisschool Onder de Wieken - Meterik


Download deze pagina Download de gehele schoolgids