Dynamiek Scholengroep


Naar de schoolgids index


Dynamiek Scholengroep

“Dynamiek Scholengroep” verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. Ruim 3300 kinderen bezoeken de scholen van onze stichting.

Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dat houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van “Dynamiek Scholengroep” is. 

Het college van bestuur
Het college van bestuur heeft een groot aantal taken waaronder:

  • de zorg voor huisvesting;
  • het doelmatig beheer van financiële, materiële- en personele middelen;
  • het vaststellen van het strategisch beleid;
  • het vaststellen van de begroting;
  • externe contacten met de gemeenten en andere partijen;
  • de zorg voor de veiligheid en de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden in de schoolgebouwen.

Het college van bestuur bestaat uit
Dorien Sommers
Het college van bestuur wordt ondersteund door een stafbureau (zie site Dynamiek Scholengroep).

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur, op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat het college van bestuur met advies terzijde.

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het College van Bestuur of via het bestuurskantoor van “Dynamiek Scholengroep”.

Postadres
Postbus 6162
5900 AD Horst
Telefoon: 077-4678020

Meer informatie vindt u op de website van onze organisatie: www.dynamiek.nu

Bezoekadres
Expeditiestraat 3a
5961 PX Horst
Email: info@dynamiek.nu

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids