Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


Medezeggenschapsraad (M.R.)

Onze M.R. bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. De ouders worden door de ouders gekozen. De teamleden worden door het team gekozen. De directeur is adviserend lid en gesprekspartner vanuit stichting “Dynamiek Scholengroep”.

Belangrijke besluiten van school vereisen de instemming van deze raad, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het vakantierooster, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden.

Bij andere besluiten moet de school de raad om advies vragen, bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, het toelatingsbeleid, enz.

De M.R.-vergaderingen zijn openbaar voor alle ouders en teamleden van onze basisschool. Op het informatieblaadje staan de data van de M.R.-vergaderingen vermeld. Ook de namen van de leden van de medezeggenschapsraad kunt u vinden in het informatieblaadje. 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids