Schoolgrootte en leerkrachten


Naar de schoolgids index


Schoolgrootte en leerkrachten

De school heeft 117 kinderen (op 1 oktober 2021) De kinderen zijn verdeeld over de groepen 2 x 1-2-3, 4-5, 6-7 en 7-8.  Iedere ochtend is een onderwijsassistent aanwezig voor de groepen 0-1-2-3 en voor groep 4 t/m 8. Ter algehele ondersteuning werkt een conciërge en een administratieve kracht. Beiden zijn één of twee dagdelen op school. De interieurverzorgster is vier dagen na schooltijd aanwezig. 

Het Nest biedt 4 ochtenden in de week een peutergroep, op maandag t/m donderdag. Ze werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1-2-3, zodat de overgang van peuterklas naar basisschool als vanzelfsprekend verloopt.  

Personeel

Het team bestaat vooral uit vrouwen, met een evenwichtige verdeling tussen fulltimers en parttimers, jong en ouder. 
De leerkrachten dragen zorg voor persoonlijke-  en schoolontwikkeling, waardoor we mogen spreken van een ontwikkeld en goed functionerend team, dat door de grootte snel met elkaar zaken kort kan sluiten en nauw met elkaar samenwerkt. 
 


 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids