De regels die we op school hanteren


Naar de schoolgids index


Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid rondom de school te bevorderen, adviseren we ouders die kinderen komen halen of brengen een bepaalde rijrichting: via de Past. Notermansstraat komt u aanrijden, u rijdt dan in de richting van de bejaardenwoningen (klooster); nadat u uw kind(eren) afgezet heeft, rijdt u via de Theresiastraat of de Dr. Lemmenstraat weer naar huis terug.

Surveilleren

Vanaf 10 minuten voor het begin van de morgenschooltijd is er toezicht op de speelplaats. In verband hiermee vragen wij u uitdrukkelijk om uw kind niet eerder naar school te laten komen.

Met de fiets naar school

Indien het niet persé noodzakelijk is om met de fiets te komen, vragen we u beleefd de kinderen te voet naar school te laten gaan. Kinderen stallen hun fietsen aan de zijkant of aan de achterkant van het schoolplein.  De school kan voor eventuele schade aan fietsen niet aansprakelijk worden gesteld.

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, wordt dit op school gevierd. In elke groep zal dit op een andere manier gebeuren. Op onze school bestaat de afspraak dat de kinderen niet trakteren op hun verjaardag.

Snoepen

Het is niet toegestaan om tijdens de lesuren en op de speelplaats te snoepen. Een uitzondering maken we als de leerkrachten op hun verjaardag of bij andere festiviteiten op school snoep uitdelen aan de kinderen. Tijdens de pauze mogen de kinderen wel fruit of groente eten. 

Gezonde lunch

De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school waarbij het uitgangspunt is dat kinderen gezonde voeding eten. Geen koeken, maar groente en/of fruit of een boterham. Geen gesuikerde drankjes. 

Ziek worden op school

We nemen altijd eerst telefonisch contact op met de ouders, voordat het kind naar huis gaat. Is er niemand thuis, dan bellen we het reserve telefoonnummer, dat u op het formulier Noodbel doorgegeven heeft. Als we niemand bereiken blijft het kind op school.

Basisschool Onder de Wieken - Meterik

Verspreiding folders via school

Binnen het team ligt de afspraak dat wij zo weinig mogelijk folders verspreiden. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld: folders van Meterikse verenigingen en folders van boeken waarvan wij vinden dat ze leerzaam voor uw kind kunnen zijn. Alle andere folders kunnen door instanties bij de poort uitgedeeld worden en/of hangen wij een folder aan het prikbord bij de ingang.

We geven zo weinig mogelijk papier mee naar huis. Alle informatie naar ouders gaat via ons digitale informatiesysteem ISY.

Contacten met leerkrachten

Alle leerkrachten zijn bereikbaar via het telefoonnummer van school.  Wij vragen u dringend  zo weinig mogelijk tijdens de lesuren te bellen. Als u voor het begin van de ochtend- of middaglessen telefonisch contact met ons wenst, vragen wij u dat te doen vanaf 30 minuten voor de aanvang van de lessen. Het is altijd mogelijk om, buiten de geplande gesprekken, een gesprek met de groepsleerkracht of met de directeur te hebben. De meest geschikte tijd hiervoor is tussen 14.30 en 17.00 uur.

Huiswerk

Vanaf groep 6 wordt regelmatig huiswerk mee gegeven. Het doel van dit huiswerk meegeven is de kinderen een huiswerkhouding aan te leren. In het voortgezet onderwijs is het gebruikelijk dat de kinderen huiswerk meekrijgen. Dat wil zeggen: leren plannen, ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De uitleg van het huiswerk wordt op school gegeven. 

Van ouders verwachten we, dat zij het kind vragen naar huiswerk en eventueel eenvoudige begeleiding geven. Blijf als ouder op de hoogte. Voor vragen over het huiswerk kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht.

Na school

Als kinderen wat langer moeten nablijven, worden de ouders daarvan via het kind of telefonisch op de hoogte gesteld. Redenen van nablijven: meehelpen met de klas opruimen, werk afmaken e.d. 

Gymrooster en gymkleren

Informatie over de gymlessen kunt u vinden op het informatieblaadje.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids