De resultaten van het onderwijs


Naar de schoolgids index


De Resultaten van het onderwijs

Resultaten van de eindtoets voor het Basisonderwijs

Ieder jaar nemen de kinderen van groep 8 deel een eindtoets. Sinds 2017-2018 is dit Route 8. Deze toets wordt digitaal afgenomen. Voordeel van deze toets is dat het een toets is die zich aanpast aan het kind. Maakt het kind fouten, dan krijgt het opgaven die minder moeilijk zijn. Zo ook als het kind veel goede antwoorden geeft, ook dan past de toets zich aan. De opgaven worden dan moeilijker. Uiteindelijk geeft deze toets een indicatie over het niveau van ontwikkeling van het kind, zowel op leergebied als op persoonlijk vlak. Dit eten de resultaten van alle voorgaande jaren vormen de basis voor het advies voor het vervolgonderwijs.


Met de scores van alle kinderen van de groep kan de schoolscore worden berekend. Deze schoolscore geeft aan wat de groep als geheel gepresteerd heeft in vergelijking met de andere scholen in Nederland. Hieronder vindt u de resultaten van de afgelopen 5 jaar:

Basisschool Onder de Wieken - Meterik

Uitstroom in % van de kinderen van basisschool “Onder de Wieken”:
In onderstaande (afgeronde) tabel leest u naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze kinderen gingen:

Schooljaar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Aantal 15 24 16  
Praktijkonderwijs 7%   6%  
(VMBO)LWOO (20%) (13%) 6%  
VMBO-B 13% 21% 6%  
VMBO-K   13% 6%  
VMBO-T 27% 33% 30%  
Havo-twijfel        
Havo 40% 8% 20%  
Havo/vwo   17% 25%  
VWO 13% 8% 6%  

Leerlingkenmerken (aanleg, ontwikkelingsniveau, motivatie) en de leefomgeving van het kind (de thuissituatie, vriendjes, invulling van de vrije tijd, de sociale samenstelling in de klas) spelen een belangrijke rol bij het behalen van leerresultaten.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids