Hoofdluisbestrijding


Naar de schoolgids index


Hoofdluisbestrijding

In het verleden werden alle kinderen op woensdag na de vakanties gecontroleerd door vrijwilligers op hoofdluis. Tijdens de Coronaperiode bleek dat er geen hoofdluis ontstond, ook als we niet controleerden. Om deze reden controleren we alleen bij een forse uitbraak van hoofdluis.
Treft men bij uw kind hoofdluis aan, dan wordt u hierover geïnformeerd. Het protocol hoofdluispreventie vindt u als bijlage 1 in deze schoolgids. Treft u hoofdluis aan bij uw kind, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids