Hoofdluisbestrijding


Naar de schoolgids index


Hoofdluisbestrijding

Om te vermijden dat hoofdluis de kop opsteekt controleren we alle kinderen op hoofdluis. De controles worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben instructie gehad van de verpleegkundige van de GGD en hebben een protocol ondertekend. De privacy van u en uw kind staat hierbij voorop. Treft men bij uw kind hoofdluis aan, dan wordt u hierover geïnformeerd. De controles worden elke woensdag na een vakantie gehouden. Het protocol hoofdluispreventie vindt u als bijlage 1 in deze schoolgids. Treft u hoofdluis aan bij uw kind, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids