Leergeld


Naar de schoolgids index


Leergeld

Financiële ondersteuning door Leergeld Horst aan de Maas 

De stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp zowel financieel als materieel aan jongeren, woonachtig in de Gemeente Horst aan de Maas, die bij hun ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend of nog niet ter beschikking staan. 
Doelgroep zijn alle leerlingen in Basis- en Voortgezet onderwijs, woonachtig in Horst aan de Maas. De stichting wil bevorderen dat kinderen en hun ouders en/of verzorgers het gevoel krijgen en behouden erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij. 

Aanvragen worden beoordeeld volgens een landelijk protocol, waarbij thans 120% van het bijstandsniveau als richtlijn gehanteerd wordt.
Voor school / sport en cultuur kunnen toelagen verstrekt worden en deze worden uitgekeerd aan scholen / sportverenigingen / culturele verenigingen / leveranciers.
De maximumbijdrage voor school / sport bedraagt € 225,- per jaar en een toelage wordt uitgekeerd aan scholen / sportverenigingen. Voor zover van toepassing , kan ook een bijdrage voor deelname aan het Kindervakantiewerk (KVW) worden verleend. Externe leerlingen worden doorverwezen naar de eigen woongemeente. 

Aanvragen kunnen ingediend worden via info@leergeldhorstaandemaas.nl
Verdere informatie kan worden ingewonnen op de website www.leergeldhorstaandemaas.nl 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids