Onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs


Naar de schoolgids index


De onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs

Schoolontwikkeling

Onze maatschappij is sterk aan verandering onderhevig. Creatief denken is een must in onze kennismaatschappij én onze toekomstige samenleving vraagt om een nieuwe manier van denken, leven en werken (zie Einstein). Men zoekt naar creatieve, ondernemende en innovatieve mensen. 80% van de leerlingen die nu primair onderwijs volgen, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen. Welke kennis, vaardigheden en attituden ze voor deze toekomstige banen nodig hebben, is moeilijk in te schatten.

Wat we wel weten is dat deze eeuw snakt naar mensen die creatief en innovatief zijn, het vermogen hebben om kritisch te denken en te handelen, kunnen samenwerken en sociaal vaardig zijn. Deze vaardigheden noemt men de brede vaardigheden. 

Brede vaardigheden

De komende tijd gaan we verder met het ontwikkelen van het onderwijs van nu naar onderwijs dat past in de huidige maatschappij. Basis is dat leerlingen steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces en dus ook precies weten wat ze moeten leren en waarom.  De rol van de leerkracht zal variëren van leider tot coach, afhankelijk van de situatie van het kind, de leerkracht en de omgeving. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids