Onderwijs op onze school


Naar de schoolgids index


Onze school is verdeeld in onderbouw en bovenbouw, ook gebouwelijk zijn de groepen zo verdeeld.  De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4, de bovenbouw uit de groepen 5 t/m 8. In ons onderwijs gaan we uit van deze bouwen en zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking. We gaan daarbij uit van het leerstofjaarklassensysteem. 
In  groep 1-2 werken we nauw samen met de pedagogisch medewerksters van Het Nest die het peuterprogramma aanbieden. 

In de onderbouw wordt zoveel mogelijk thematisch gewerkt, waarbij de leerlingen door (begeleid) spel en door instructie van de leerkracht zich ontwikkelen.

In groep 5 t/m 8 maken we gebruik van de methode Blink voor wereldoriëntatie. Deze methode geeft veel vrijheid en biedt structuur, waarbij er ruimte is voor de leervragen van kinderen, het onderzoekend leren en ICT-gebruik. 

De groepen 4 t/m 8 werken sinds februari 2018 met Snappet. Deze digitale en adaptieve methodiek heeft veel mogelijkheden met betrekking tot differentiatie en doelgericht werken. De leerkrachten hebben meteen inzicht in de prestaties van leerlingen en kunnen hier direct op reageren. 
Dynamiek Scholengroep zet dit jaar extra scholing in om de scholen die met Snappet werken verder te scholen om Snappet zo effectief en goed mogelijk te gebruiken.

Schooljaar 2020-2021 ontwikkelen we ons verder in het gebruik van Snappet, ontwikkelingsgericht en doelgericht werken in het thematisch werken, verbinden van de echte wereld aan de thema's en het verder ontwikkelen van ons Kluslab.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids