Onderwijs op onze school


Naar de schoolgids index


Onze school is verdeeld in onderbouw en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 3, de bovenbouw uit de groepen 4 t/m 8. In ons onderwijs gaan we uit van deze bouwen en zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking. We gaan daarbij uit van het leerstofjaarklassensysteem, maar werken binnen de bouwen nauw samen met elkaar in organisatie en inhoud.

In de onderbouw wordt zoveel mogelijk thematisch gewerkt, waarbij de leerlingen door (begeleid) spel en door instructie van de leerkracht zich ontwikkelen.

In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van de methode Blink voor thematisch werken. Deze methode geeft veel vrijheid en biedt structuur, waarbij er ruimte is voor de leervragen van kinderen en het onderzoekend leren.  

De groepen 4 t/m 8 werken sinds februari 2018 met Snappet voor de vakken rekenen, taalbeschouwing en studievaardigheden. Deze digitale en adaptieve methodiek heeft veel mogelijkheden met betrekking tot differentiatie en doelgericht werken. De leerkrachten hebben meteen inzicht in de prestaties van leerlingen en kunnen hier direct op reageren. 

In het schooljaar 2022-2023 ontwikkelen we ons verder in het ontwikkelingsgericht en doelgericht werken, evenals het thematisch werken. Daarnaast zorgen we voor het verbinden van de echte wereld aan de thema's. Ook stimuleren we de verdere ontwikkeling van ons Kluslab en de ontwikkeling van de executieve functies.  We starten met de implementatie en scholing van het midden- en bovenbouw team m.b.t. Blink Lezen. Daarnaast gaan we zoveel mogelijk van de ontwikkelingen van voorgaande jaren borgen.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids