Onderwijs op onze school


Naar de schoolgids index


Onze school is verdeeld in onderbouw en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 3, de bovenbouw uit de groepen 4 t/m 8. In ons onderwijs gaan we uit van deze bouwen en zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking. We gaan daarbij uit van het leerstofjaarklassensysteem, maar werken binnen de bouwen nauw samen met elkaar in organisatie en inhoud.

In de onderbouw wordt zoveel mogelijk thematisch gewerkt, waarbij de leerlingen door (begeleid) spel en door instructie van de leerkracht zich ontwikkelen.

In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van de methode Blink voor wereldoriëntatie. Deze methode geeft veel vrijheid en biedt structuur, waarbij er ruimte is voor de leervragen van kinderen, het onderzoekend leren en ICT-gebruik. 

De groepen 4 t/m 8 werken sinds februari 2018 met Snappet. Deze digitale en adaptieve methodiek heeft veel mogelijkheden met betrekking tot differentiatie en doelgericht werken. De leerkrachten hebben meteen inzicht in de prestaties van leerlingen en kunnen hier direct op reageren. 
.

Schooljaar 2021-2022 ontwikkelen we ons verder in ontwikkelingsgericht en doelgericht werken in het thematisch werken, verbinden van de echte wereld aan de thema's en het verder ontwikkelen van ons Kluslab. Daarnaast gaan we zoveel mogelijk van de ontwikkelingen van voorgaande jaren borgen.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids