Onze identiteit


Naar de schoolgids index


Onze identiteit

Onze school is een katholieke school. Dit houdt in dat ouders en kinderen benaderd worden vanuit een christelijke geloofsvisie. Wij willen de kinderen vertrouwd maken met waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, vergeving en vertrouwen. We willen kinderen opvoeden tot mensen, die open staan vóór en samen willen leven mét de ander. 

Het team probeert samen met de ouders door een goed voorbeeld de kinderen te inspireren om een verantwoorde keuze te maken binnen de pluriformiteit en verscheidenheid van deze tijd. De basis voor een gelovige levenshouding ligt in het gezin. Het levensbeschouwelijk onderwijs ligt in handen van het team van leerkrachten. 

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en de voorbereiding van het H. Vormsel gebeurt na schooltijd, in samenwerking met de parochie. De kinderen van groep 3-4 en groep 7-8 krijgen elke twee jaar de mogelijkheid om de eerste H. Communie of het H. Vormsel te doen. Onze school is natuurlijk ook toegankelijk voor niet-katholieke kinderen en ouders mits deze de visie en missie van onze school onderschrijven.

Levensbeschouwing, kennis van andere culturen en andere godsdiensten kan bijdragen tot respect voor de ander en diens overtuiging. Hier wordt op school tijdens het thematisch onderwijs aandacht aan besteed. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids