Onze visie


Naar de schoolgids index


Onze visie

 

 

 

Onze school is voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind niet de juiste ondersteuning cq onderwijs kunnen bieden. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind.

Ons doel is het om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat  ze kunnen  doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs en zich optimaal kunnen ontwikkelen tot een volwassene in deze maatschappij.

 

Dit betekent dat we naast het leren van de basisvakken taal en rekenen, veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om te kunnen functioneren in de snel veranderende samenleving van de 21e eeuw. Ons onderwijs geeft kinderen de kans om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn. Leerlingen en leerkrachten gaan op een prettige manier met elkaar om en hebben samen plezier in ontwikkeling en leren. Om de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen, zetten we sterk in op de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van onze kinderen. Wij werken op een gestructureerde manier aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind. De kinderen ervaren hierbij een gevoel van veiligheid waardoor er ruimte is om onderzoekend uitdagingen aan te gaan en ze met zelfvertrouwen kunnen werken aan hun eigen leerdoelen. Kritisch denken, zelfregulering en samenwerken zijn vaardigheden die hierbij belangrijk zijn.

 

 

 

‘Onder de Wieken: altijd in beweging’ is het motto van onze school.

 

 

 

Onze kernwaarden zijn: nieuwsgierigheid eigenaarschap respect

 

 

 

·        Nieuwsgierigheid

 

 

De leerkracht is de motor van talentontwikkeling in de klas. Nieuwsgierigheid zet onze leerlingen aan en motiveert tot leren, tot ontdekken en onderzoeken. De leerkrachten helpen de leerlingen om vanuit een nieuwsgierige vraag probleemoplossend te denken.

 

{C}·           {C}Eigenaarschap

 

Leerkrachten en leerlingen tonen eigenaarschap door zelf invloed uit te oefenen op de manier van leren, maar ook door verantwoordelijkheid te geven en te nemen over het resultaat van het leerproces. Leerlingen leren een gevoel te krijgen voor kwaliteit: juist de verschillen in de klas maken het verschil voor een zo optimaal mogelijke leerwinst. 

 

{C}·           {C}Respect

 

We creëren een veilig sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn en met respect omgaat met elkaar en met de omgeving. We zoeken samenwerking met de omgeving waar het iets toevoegt aan het onderwijs waardoor kinderen zichzelf en hun omgeving beter leren kennen en waarderen.

 

 

 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids