Vrijwillige ouderbijdrage


Naar de schoolgids index


Vrijwillige ouderbijdrage​

Er wordt geen schoolgeld geheven. Het onderwijs is gratis. De ouderraad vraagt u echter wel jaarlijks een bijdrage in de kosten voor het organiseren van allerlei activiteiten. Dit is een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage bedraagt momenteel €30,- per leerling, dat is inclusief de kosten voor de schoolreis.

Ouders kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld ter financiële ondersteuning.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids