We houden ons ook bezig met


Naar de schoolgids index


We houden ons ook bezig met

Eerste Communie en Vormsel

De voorbereidingslessen van de Eerste Communie en Vormsel worden door de parochie verzorgd, waarbij de voorbereiding van de Eerste Communie en die van het Vormsel na schooltijd plaatsvinden, maar wel bij ons op school . Er worden er werkgroepen van ouders ingesteld. Zij verzorgen de boekjes, versiering in de kerk etc. Informatie over de informatieavonden en de werkgroepen ontvangt u via school en de parochiefederatie. Een keer in de 2 jaar bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Eerste Communie of het Vormsel.Dit wisselt zich af met elkaar. 

Schoolreis 

Elk jaar gaat groep 1 t/m 8 op schoolreis. Met hulp van ouders proberen we voor de kinderen een gezellige dag te organiseren. 

Excursies

Gedurende het gehele schooljaar kunnen er voor de verschillende groepen excursies zijn. Soms is dit n.a.v. een bepaald project dat behandeld wordt binnen de groep (b.v. streekmuseum de Locht, pottenbakker), soms zijn dit jaarlijks terugkerende excursies (b.v. bibliotheek, onderzoek in natuur).

Basisschool Onder de Wieken - Meterik

Verkeersdiploma

Elke twee jaar proberen de kinderen van groep 7 en 8 hun verkeersdiploma te halen. Dit bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Dit gebeurt o.l.v. VVN. 

Schoolverlaters dag(en) groep 8

Ieder jaar gaan de schoolverlaters op het einde van het schooljaar 3 dagen op kamp. De organisatie van het kamp is samen met de ouders. Op deze manier willen we zorgen voor een leuke, educatieve en ontspannende afsluiting van de basisschoolperiode. 

Schoolfotograaf

Een keer per jaar komt de schoolfotograaf (vrijblijvend) een groepsfoto en individuele foto’s maken. Het tussenliggende jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt. Ook is het mogelijk om de kinderen uit een gezin samen op de foto te zetten. Dit schooljaar worden er individuele en groepsfoto’s gemaakt.

Sportdag / koningsdag

Jaarlijks wordt er op het sportveld of rond de school een sportdag georganiseerd. Tijdens de sportdag kunnen afwijkende schooltijden gelden. Deze worden tijdig bekend gemaakt. 

Basisschool Onder de Wieken - Meterik

Sinterklaasfeest

De jaarlijkse Sinterklaasviering vindt plaats rond 5 december. In de groepen wordt aan de hand van een thema naar deze spannende dag toegewerkt. Het hoogtepunt is ieder jaar het bezoek van de Sint aan onze school. 

Bedrijfshulpverleners

Op onze school hebben voldoende medewerkers het diploma “Bedrijfshulpverlener”. Ieder jaar volgen zij een herhalingscursus. Deze leerkrachten helpen de kinderen en leerkrachten bij ongelukken op school, verbrandingen etc. 

Carnavalsviering 

Vrijdag voor carnaval vieren we met alle groepen carnaval. De week hieraan voorafgaand is een carnavalsweek, waarin het prinselijk gezelschap veel aandacht krijgt.

Ontruimingsoefening 

Minstens één keer per jaar vindt op school een ontruimingsoefening plaats. Alle kinderen spelen een noodsituatie, waarbij de schoolgebouwen zo snel mogelijk verlaten dienen te worden. Deze oefening wordt niet van tevoren aangekondigd. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids