Specifieke onderwijsbehoeften


Naar de schoolgids index


Het volgen van de ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling. De zorg voor de individuele leerling is in eerste instantie...

Lees meer

De Wet passend onderwijs

De wet passend onderwijs. De kern van passend onderwijs is: Het uitbreiden van de kansen op de...

Lees meer

Passend onderwijs op onze school

Passend onderwijs op onze school. Op onze school worden de onderstaande niveaus van...

Lees meer

Kinderen met lees- en spellingproblemen

Kinderen met lees- en spellingproblemen. Op Dynamiekniveau is een werkwijze ontwikkeld die op...

Lees meer

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Wij streven ernaar om een aangepast leerstofaanbod...

Lees meer

Geloofsovertuiging of een medische beperking

Kinderen met geen/een andere geloofsovertuiging of een medische beperking.. Kinderen met een...

Lees meer

De interne begeleider

De interne begeleider. Het zorgsysteem wordt gecoördineerd door de interne begeleider...

Lees meer

Procedure wijziging van groep/doubleren

Procedure wijziging van groep/doubleren. Bij de aanmelding wordt gekeken in welke groep een...

Lees meer

Ziek ….. en toch onderwijs

Ziek ….. en toch onderwijs. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van...

Lees meer

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Schorsing en verwijdering van leerlingen. (notitie “Dynamiek Scholengroep”) Soms...

Lees meer

Informatieplicht

Informatieplicht. Mensen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt....

Lees meer

Pestprotocol

Pestprotocol. Pesten is een probleem, dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Vaak speelt het...

Lees meer

Uitschrijven

Uitschrijven. Het uitschrijven van de leerling gebeurt na groep 8 of wanneer uw kind van...

Lees meer

Hoogbegaafdheid

[Hier wordt een pagina uit de website van Dynamiek ingevoegd.]

Lees meer

Download deze pagina Download de gehele schoolgids