Specifieke onderwijsbehoeften


Naar de schoolgids index


Het volgen van de ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling. De zorg voor de individuele leerling is in eerste instantie...

Lees meer

De Wet passend onderwijs

De wet passend onderwijs. De kern van passend onderwijs is: Het uitbreiden van de kansen op de...

Lees meer

Passend onderwijs op onze school

Passend onderwijs op onze school. Op onze school worden de onderstaande niveaus van...

Lees meer

Kinderen met lees- en spellingproblemen

Kinderen met lees- en spellingproblemen. Op Dynamiekniveau is een werkwijze ontwikkeld die op...

Lees meer

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Wij streven ernaar om een aangepast leerstofaanbod...

Lees meer

De interne begeleider

Kwaliteitsteamlid met specialisatie zorg. Het zorgsysteem wordt gecoördineerd door het...

Lees meer

Procedure wijziging van groep/doubleren

Procedure wijziging van groep/doubleren. Bij de aanmelding wordt gekeken in welke groep een...

Lees meer

Ziek ….. en toch onderwijs

Ziek ….. en toch onderwijs. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van...

Lees meer

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Schorsing en verwijdering van leerlingen. (notitie Dynamiek Scholengroep) Soms is een bestuur...

Lees meer

Informatieplicht

Informatieplicht. Mensen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt....

Lees meer

Pestprotocol

Pestprotocol. Pesten is een probleem, dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Vaak speelt...

Lees meer

Uitschrijven

Uitschrijven. Het uitschrijven van de leerling gebeurt na groep 8 of wanneer uw kind van...

Lees meer

Download deze pagina Download de gehele schoolgids