Het kwaliteitsteam


Naar de schoolgids index


De interne begeleider

Het zorgsysteem wordt gecoördineerd door de interne begeleider (IB’er); een gespecialiseerde leerkracht in het team van de basisschool. De IB’er helpt de leerkrachten bij het uitvoeren van de zorgverbredingsactiviteiten en maakt jaarlijks een planning voor zorgactiviteiten. Onze school heeft één leerkracht in deze functie. Deze maakt deel uit van het kwaliteitsteam. 

 

Kwaliteitsteamleden

Een leerkracht uit de onderbouw en een leerkracht uit de bovenbouw vormen samen met de intern begeleider en de directeur het kwaliteitsteam (KT). Het kwaliteitsteam heeft als taak het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. De ontwikkelpunten van de school zijn verdeeld over de leden van het KT. Zij volgen, begeleiden en ondersteunen deze ontwikkelingen en brengen verslag uit binnen het KT. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids