Geloofsovertuiging of een medische beperking


Naar de schoolgids index


Kinderen met geen/een andere geloofsovertuiging of een medische beperking.

Kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging worden bij ons op school toegelaten. Deze kinderen volgen het gewone lesprogramma, inclusief de godsdienstlessen. Mochten medische beperkingen en/of religieuze overtuiging dit onmogelijk maken, dan treden de ouders in overleg met de directie. Het bevoegd gezag bepaalt of en welke vervangende activiteiten op die momenten worden aangeboden.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids