Informatieplicht


Naar de schoolgids index


Informatieplicht

Mensen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zijn organisaties en instellingen daarom verplicht mensen te informeren over hun identiteit en wat zij met hun persoonsgegevens doen.

De scholen van Dynamiek scholengroep gaan zorgvuldig met gegevens om, heeft u vragen hierover neem dan contact op met de directeur van de school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids