Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong


Naar de schoolgids index


Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Wij streven ernaar om een aangepast leerstofaanbod te hebben voor kinderen die te weinig uitdaging vinden in het regulier leerstofaanbod.

Dit willen we realiseren door:

  • Het zo vroeg mogelijk in kaart brengen welke leerlingen in aanmerking komen voor een aangepast leerstofaanbod via het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.
  • Het verzamelen van gegevens om richtlijnen te krijgen voor het didactisch en het pedagogisch handelen van de leerkracht.
  • De gegevens van de diagnostiekprocedure worden besproken door de leerkracht en de intern begeleider.
  • De uitkomst van de diagnostiek wordt besproken met ouders. In dit gesprek wordt indien mogelijk al ingegaan op het vervolgtraject.
  • Het opstellen van een handelingsplan waarin wordt aangegeven welke keuzes er worden gemaakt betreffende het leerstofaanbod.
  • Kinderen (grp. 2 t/m 8) die extra uitdaging nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor de plusklas op Dynamiekniveau of komen in aanmerking voor het volgen van Spaanse les. Kinderen uit groep 8 die ook extra uitdaging nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor de masterclass één van de middelbare scholen in de directe omgeving. 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids