Kinderen met lees- en spellingproblemen


Naar de schoolgids index


Kinderen met lees- en spellingproblemen

Op Dynamiekniveau is een werkwijze ontwikkeld die op alle scholen gehanteerd wordt. Hierbij is het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, de leidraad voor de school. 

Uitgangspunten die door alle betrokken scholen gehanteerd worden zijn:

  • Op onze school wordt ingezet op preventie en waar nodig op de behandeling van alle lees- en taalproblemen. Het gaat dus niet alleen om kinderen met dyslexie, maar om alle kinderen met problemen bij lezen en taal.
  • Als bij uw kind ernstige lees- en/of spellingproblemen gesignaleerd worden, worden door onze school, volgens afgesproken criteria, een plan van aanpak opgezet die vervolgens in een dossier opgenomen worden.  Onze school is toegerust om uw kind op een goede en verantwoorde manier te begeleiden. Vanaf de start van dit traject wordt u als ouder bij de ontwikkelingen betrokken.
  • Mocht blijken dat een leerling dyslexiebegeleiding nodig heeft die de zorgmogelijkheden van de school overstijgt, dan kan de ouders geadviseerd worden om voor behandeling een beroep te doen op de vergoedingsregeling van uw zorgverzekeraar. 
  • Indien u als ouder om persoonlijke redenen het toch wenselijk vindt een dyslexieonderzoek te laten doen, zijn de kosten daarvan voor rekening van uzelf. Onze school erkent alleen onderzoeken gedaan door gezondheidspsychologen en daartoe erkende instellingen, conform het dyslexieprotocol. 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids