Schorsing en verwijdering van leerlingen


Naar de schoolgids index


Schorsing en verwijdering van leerlingen

(notitie Dynamiek Scholengroep)
Soms is een bestuur genoodzaakt een leerling te schorsen of te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag van leerling en/of ouder onmiddellijk moeten optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. Een beslissing tot schorsing of verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. 

Procedure voor schorsing van leerlingen (bijlage 5).


Download deze pagina Download de gehele schoolgids