Uitschrijven


Naar de schoolgids index


Uitschrijven

Het uitschrijven van de leerling gebeurt na groep 8 of wanneer uw kind van school verandert. In het eerste geval wordt alle administratie door de school verzorgd. In het andere geval stellen wij het op prijs wanneer u de school tijdig in kennis stelt. De school verzorgt de administratie wanneer u uw kind op een andere school heeft aangemeld.

Nadat we een bewijs van inschrijving hebben ontvangen, maken we een onderwijskundig rapport op. Dat sturen we naar de nieuwe school. Zij is dan op de hoogte van de vorderingen van uw kind en van de door ons gebruikte onderwijsmethoden. De school regelt ook de administratie richting gemeente.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids