Ziek ….. en toch onderwijs


Naar de schoolgids index


Ziek ….. en toch onderwijs

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan zieke kinderen. De leerkrachten kunnen gebruik maken van de ondersteuning van een consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen, die verbonden is aan het BCO. De consulent maakt, in overleg met de school, afspraken over de inhoud van de ondersteuning.
Voor kinderen die langdurig ziek thuis zijn kunnen we als school thuisonderwijs verzorgen doordat het kind inlogt en meekijkt en meedoet met de groep.

Wordt uw kind opgenomen in een academisch ziekenhuis, dan kunt u zich aanmelden bij de Educatieve Voorziening in het ziekenhuis zelf. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie van de school of bij het BCO (telefoon 077-3519284


Download deze pagina Download de gehele schoolgids